HTML, CSS, PHP, MySQL

html-php.de

HTML & CSS Stylesheets Referenz JavaScript PHP MySQL Sonstiges Gästebuch Inhalt Impressum

[ Hexadezimal-Farben ] [ Farb-Namen ] [ Standard-Farben ]

Farbtabelle mit Hexadezimalzahlen

#200000 #002000 #000020 #202000 #002020 #200020 #000000
#400000 #004000 #000040 #404000 #004040 #400040 #101010
#600000 #006000 #000060 #406000 #006060 #600060 #202020
#800000 #008000 #000080 #808000 #008080 #800080 #303030
#A00000 #00A000 #0000A0 #A0A000 #00A0A0 #A000A0 #404040
#C00000 #00C000 #0000C0 #C0C000 #00C0C0 #C000C0 #505050
#E00000 #00E000 #0000E0 #E0E000 #00E0E0 #E000E0 #606060
#FF0000 #00FF00 #0000FF #FFFF00 #00FFFF #FF00FF #707070
#FF2020 #20FF20 #2020FF #FFFF20 #20FFFF #FF20FF #808080
#FF4040 #40FF40 #4040FF #FFFF40 #40FFFF #FF40FF #909090
#FF6060 #60FF60 #6060FF #FFFF60 #60FFFF #FF60FF #A0A0A0
#FF8080 #80FF80 #8080FF #FFFF80 #80FFFF #FF80FF #B0B0B0
#FF2020 #20FF20 #2020FF #FFFF20 #20FFFF #FF20FF #C0C0C0
#FFC0C0 #C0FFC0 #C0C0FF #FFFFC0 #C0FFFF #FFC0FF #D0D0D0
#FFE0E0 #E0FFE0 #E0E0FF #FFFFE0 #E0FFFF #FFE0FF #E0E0E0
#FFF0F0 #F0FFF0 #F0F0FF #FFFFF0 #F0FFFF #FFF0FF #FFFFFF

Farbtabelle mit Namen

Zur Zeit sind nur 16 Farbnamen offiziell standardisiert.

black = #000000 maroon = #800000 green = #008000 olive = #808000
navy = #000080 purple = #800080 teal = #008080 silver = #C0C0C0
gray = #808080 red = #FF0000 lime = #00FF00 yellow = #FFFF00
blue = #0000FF fuchsia = #FF00FF aqua = #00FFFF white = #FFFFFF

120 weitere Farbnamen gibt es, sie sind jedoch Browser-abhängig

aliceblue = #F0F8FF antiquewhite = #FAEBD7 aquamarine = #7FFFD4
azure = #F0FFFF beige = #F5F5DC blueviolet = #8A2BE2
brown = #A52A2A burlywood = #DEB887 cadetblue = #5F9EA0
chartreuse = #7FFF00 chocolate = #D2691E coral = #FF7F50
cornflowerblue = #6495ED cornsilk = #FFF8DC crimson = #DC143C
darkblue = #00008B darkcyan = #008B8B darkgoldenrod = #B8860B
darkgray = #A9A9A9 darkgreen = #006400 darkkhaki = #BDB76B
darkmagenta = #8B008B darkolivegreen = #556B2F darkorange = #FF8C00
darkorchid = #9932CC darkred = #8B0000 darksalmon = #E9967A
darkseagreen = #8FBC8F darkslateblue = #483D8B darkslategray = #2F4F4F
darkturquoise = #00CED1 darkviolet = #9400D3 deeppink = #FF1493
deepskyblue = #00BFFF dimgray = #696969 dodgerblue = #1E90FF
firebrick = #B22222 floralwhite = #FFFAF0 forestgreen = #228B22
gainsboro = #DCDCDC ghostwhite = #F8F8FF gold = #FFD700
goldenrod = #DAA520 greenyellow = #ADFF2F honeydew = #F0FFF0
hotpink = #FF69B4 indianred = #CD5C5C indigo = #4B0082
ivory = #FFFFF0 khaki = #F0E68C lavender = #E6E6FA
lavenderblush = #FFF0F5 lawngreen = #7CFC00 lemonchiffon = #FFFACD
lightblue = #ADD8E6 lightcoral = #F08080 lightcyan = #E0FFFF
lightgoldenrodyellow = #FAFAD2 lightgreen = #90EE90 lightgrey = #D3D3D3
lightpink = #FFB6C1 lightsalmon = #FFA07A lightseagreen = #20B2AA
lightskyblue = #87CEFA lightslategray = #778899 lightsteelblue = #B0C4DE
lightyellow = #FFFFE0 linen = #FAF0E6 mediumaquamarine = #66CDAA
mediumblue = #0000CD mediumorchid = #BA55D3 mediumpurple = #9370DB
mediumseagreen = #3CB371 mediumslateblue = #7B68EE mediumspringgreen = #00FA9A
mediumturquoise = #48D1CC mediumvioletred = #C71585 midnightblue = #191970
mintcream = #F5FFFA mistyrose = #FFE4E1 moccasin = #FFE4B5
navajowhite = #FFDEAD oldlace = #FDF5E6 olivedrab = #6B8E23
orange = #FFA500 orangered = #FF4500 orchid = #DA70D6
palegoldenrod = #EEE8AA palegreen = #98FB98 paleturquoise = #AFEEEE
palevioletred = #DB7093 papayawhip = #FFEFD5 peachpuff = #FFDAB9
peru = #CD853F pink = #FFC0CB plum = #DDA0DD
powderblue = #B0E0E6 rosybrown = #BC8F8F royalblue = #4169E1
saddlebrown = #8B4513 salmon = #FA8072 sandybrown = #F4A460
seagreen = #2E8B57 seashell = #FFF5EE sienna = #A0522D
skyblue = #87CEEB slateblue = #6A5ACD slategray = #708090
snow = #FFFAFA springgreen = #00FF7F steelblue = #4682B4
tan = #D2B48C thistle = #D8BFD8 tomato = #FF6347
turquoise = #40E0D0 violet = #EE82EE wheat = #F5DEB3
whitesmoke = #F5F5F5 limegreen = #32CD32 yellowgreen = #9ACD32

216 Standardfarben

Es gibt 216 Farben, die als Quasi-Standard im WWW gilt und von Netscape zur Verfügung gestellt wird.

#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF

In CSS können diese Farben auch mit drei Zeichen dargestellt werden.
z.B.

style="color:#CF6; background-color:#60F;"

ist das gleiche wie:

style="color:#CCFF66; background-color:#6600FF;"

back top next